Rektorysova soutěž, ročník 2011
Stránky pořádající katedry Stránky o prof. Rektorysovi Stránky pořádající fakultyRektorysova soutěž se konala 2. prosince 2011
od 9:30 v posluchárně 112
v budově Katedry matematiky FJFI, Tojanova 13, Praha 2.

 Výsledky:

1. - 2. místoEdita Dvořáková, Aposteriorní odhad chyby momentu tuhosti průřezu v kroucení, FSv
Bc. Miroslav Kolář, Chaotická dynamika modelu Brusselátor, FJFI
3. - 4. místoBc. Tomáš Hejda, Morfismy zachovávající slova kódující výměnu tří intervalů, FJFI
Bc. Tereza Jindrová, Vyšetřování stability vícesložkových směsí, FJFI
5. - 7. místoEliška Janouchová, Návrh experimentů pro stochastickou citlivostní analýzu, FSv
Eva Myšáková, Srovnání metod tvorby rovnoměrně rozprostřených návrhů, FSv
Bc. Pavel Otta, Metoda řešení prediktivního řízení pro real-time aplikace, FEL
8. - 12. místoVáclav Dajbych, Jednoduchý sémantický webový vyhledávač, FIT
Bc. Ondřej Pártl, Matematický model kolonie bacilů, FJFI
Petr Pokorný, 3D optické skenery, FSv
Bc. Adéla Pospíšilová, Globální optima testovacích konstrukcí rozměrové optimizace, FSv
Bc. Martin Šmejkal, Bc. Adéla Volfová, Pokročilé metody geostatistiky v R, FSv

Členové poroty:

  • Ing. Radek Fučík, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
  • Doc. RNDr. Petr Mayer, Ph.D.
  • Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
  • prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
  • RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.


Organizační výbor (kontaktujte nás i v případě otázek či nejasností):
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., edita.pelantova@fjfi.cvut.cz
Ing. Radek Fučík, Ph.D., radek.fucik@fjfi.cvut.cz
RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D., ivana@mat.fsv.cvut.cz
Ing. Radek Máca, radek.maca@fjfi.cvut.czFakulty spolupracující na Rektorysově soutěži

Fakulta dopravní - Ústav aplikované matematiky (K611)  plakát
RNDr. Olga Vraštilová, vrastilova@fd.cvut.cz

Fakulta elektrotechnická - Katedra matematiky (13101)  plakát
RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., sobotik@math.feld.cvut.cz

Fakulta informačních technologií - Katedra teoretické informatiky (18101)  plakát
Ing. Tomáš Kalvoda, tomas.kalvoda@fit.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Katedra matematiky (K14101, KM)  plakát
Ing. Petr Ambrož, Ph.D., petr.ambroz@fjfi.cvut.cz

Fakulta stavební - Katedra matematiky (K101)  plakát
RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D., ivana@mat.fsv.cvut.cz

Fakulta strojní - Ústav technické matematiky (Karlovo nám., 12101)  plakát
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D., benes@marian.fsik.cvut.czVýsledky Rektorysovy soutěže za rok 2011 (4.ročník), 2010 (3.ročník), 2009 (2.ročník), 2008 (1.ročník), 2007 (0.ročník)