Rektorysova soutěž 2018
Stránky pořádající katedry Stránky o prof. Rektorysovi Stránky pořádající fakulty

Rektorysova soutěž a studentská konference

proběhne 30. listopadu 2018
od 9:00 ve studovně T-214
v budově FJFI ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2


Propozice

 • Zaměření konference
 • Konference je zaměřena na aplikovanou matematiku v oblastech spojujících numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření.

 • Cíle konference
 • Hlavním cílem konferenceje umožnit studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů ČVUT prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol.

 • Rektorysova soutěž
 • Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání 2 písemných vyhotovení a zároveň zaslání pdf práce na email jakub.solovsky@fjfi.cvut.cz v doporučeném rozsahu do 20 stran textu na sekretariát Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské do 5. listopadu 2018. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím poté v rámci konference konané 30. listopadu 2018 udělí ocenění autorům nejlepších prací.

 • Studentská konference
 • Přihlášení účastníků konference je možné do 13. listopadu 2018 zasláním názvu a abstraktu příspěvku (ústní vystoupení nebo poster) na email jakub.solovsky@fjfi.cvut.cz. O přijetí příspěvku budou účastníci konference vyrozuměni do 16. listopadu 2018. Délka ústního příspěvku je 12 minut a 3 minuty diskuze.

 • Vložné
 • Vložné na konferenci nebude vybíráno.

 • Prezentace
 • Příspěvky budou přednášeny ústně. Z konference bude vydán elektronický sborník abstraktů prezentovaných prací.

 • Odborná porota

  • předsedkyně
  • prof. Ing. Masáková Zuzana, Ph.D. (FJFI)

  • členové
  • doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. (FSv)
  • doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (FJFI)
  • doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. (FIT)
  • doc. Ing. Václav Klika, Ph.D. (FJFI)
  • Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. (FIT)

  Organizační výbor

  Fakulty spolupracující na Rektorysově soutěži

  Poděkování

  • Konference je podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/18/F1.

  Historie