Rektorysova soutěž 2018
Stránky pořádající katedry Stránky o prof. Rektorysovi Stránky pořádající fakulty
Fotogalerie

Rektorysova soutěž a studentská konference

proběhne 30. listopadu 2018
od 9:00 ve studovně T-214
v budově FJFI ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2


Zaměření konference

 • Konference je zaměřena na aplikovanou matematiku v oblastech spojujících numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření.

Cíle konference

 • Hlavním cílem konferenceje umožnit studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů ČVUT prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol.

Rektorysova soutěž

 • Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání 2 písemných vyhotovení a zároveň zaslání pdf práce na email jakub.solovsky@fjfi.cvut.cz v doporučeném rozsahu do 20 stran textu na sekretariát Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské do 5. listopadu 2018. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím poté v rámci konference konané 30. listopadu 2018 udělí ocenění autorům nejlepších prací.

Studentská konference

 • Přihlášení účastníků konference je možné do 13. listopadu 2018 zasláním názvu a abstraktu příspěvku (ústní vystoupení nebo poster) na email jakub.solovsky@fjfi.cvut.cz. O přijetí příspěvku budou účastníci konference vyrozuměni do 16. listopadu 2018. Délka ústního příspěvku je 12 minut a 3 minuty diskuze.

Vložné

 • Vložné na konferenci nebude vybíráno.

Prezentace

 • Příspěvky budou přednášeny ústně.

Program

 • Program soutěže a konference pdf

Výsledky

Odborná porota

 • předsedkyně
 • prof. Ing. Masáková Zuzana, Ph.D. (FJFI)

 • členové
 • doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (FJFI)
 • doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. (FIT)
 • doc. Ing. Václav Klika, Ph.D. (FJFI)
 • Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. (FIT)

Organizační výbor

Fakulty spolupracující na Rektorysově soutěži

Poděkování

 • Konference je podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/18/F1.

Historie