Rektorysova soutěž 2015
Stránky pořádající katedry Stránky o prof. Rektorysovi Stránky pořádající fakulty
Fotogalerie

Rektorysova soutěž a studentská konference

proběhne 4. prosince 2015
od 9:00 v posluchárně T-301
v budově Katedry matematiky FJFI, Trojanova 13, Praha 2


Propozice

 • Zaměření konference
 • Konference je zaměřena na aplikovanou matematiku v oblastech spojujících numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření.

 • Cíle konference
 • Hlavním cílem konferenceje umožnit studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů ČVUT prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol.

 • Rektorysova soutěž
 • Součástí konference je 8. ročník celoškolské Rektorysovy soutěže. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání 2 písemných vyhotovení práce v doporučeném rozsahu do 20 stran textu na sekretariát Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské do 5. listopadu 2015. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím poté v rámci konference konané 4. prosince 2015 udělí ocenění autorům nejlepších prací.

 • Vložné
 • Vložné na konferenci nebude vybíráno.

 • Prezentace
 • Příspěvky budou přednášeny ústně. Z konference bude vydán elektronický sborník abstraktů prezentovaných prací.

 • Důležitá data
  • 5. listopadu 2015 — mezní datum přihlášení na konferenci. Přihlášení probíhá formou odeslání abstraktu příspěvku organizačnímu výboru konference (emailem tomas.oberhuber@fjfi.cvut.cz).
  • 5. listopadu 2015 — mezní datum přihlášení na Rektorysovu soutěž a odevzdání 2 písemných vyhotovení soutěžních prací na sekretariátu Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
  • 4. prosince 2015 — konání konference v posluchárně T-301 v Trojanově ulici č. 13 od 9:00.

 • Důležité dokumenty
  • vzor abstraktu — LaTeX (zip)
  • letáček — konference (pdf)
  • letáček — Rektorysova soutěž (pdf)

Program

 • Program soutěže a konference pdf

Sborník abstraktů

 • Sborník abstraktů pdf

Porota

 • předseda
 • prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (FSv)

 • doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. (FEL)
 • doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. (FS a FSv)
 • doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. (FJFI )
 • Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. (FIT)
 • Ing. Václav Klika, Ph.D. (FJFI)

Výsledky

 • 1. Místo: Lukáš Krupička a Martin Dlask
 • 2. Místo: Jakub Krásenský, Zuzana Krčmáriková, Tomáš Smejkal, Jakub Solovský
 • 3. Místo: Jakub Klinkovský, Jakub Šnor, Jana Vacková

 • Zvláštní cenu poroty získává Lukáš Krupička.


Organizační výbor

Fakulty spolupracující na Rektorysově soutěži

Poděkování

 • Konference je podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 32/15/F4.

Historie