01MAT2 Matematika 2 LS

Vyhlášky

5.2.2022Výuka je rozvrhována jako 4+4 místo 3+3 z důvodu turnusového praktika JCh, které proběhne 9. 5. až 18. 5. 2023

Průběh přednášek

Pozor, harmonogram se může během semestru změnit!
po 13.2. 1. přednáška Úvodní přednáška. Pokročilé techniky integrace (MAT1). 1. Integrace racionální funkce.
čt 16.2. 2. přednáška 1. Integrace racionální funkce. 2. Zobecněný Riemannův integrál: 2.1 Definice a výpočet.
po 20.2. 3. přednáška 2. Zobecněný Riemannův integrál: 2.1 Definice a výpočet 2.2 Konvergence.
čt 23.2. (přednáška není)
po 27.2. 4. přednáška 2.Zobecněný Riemannův integrál: 2.2 Konvergence - příklady. 3. Kuželosečky. 3.1 Kartézský systém souřadnic.
čt 2.3. 5. přednáška 3. Kuželosečky: 3.2 Kružnice, elipsa. 3.3. Hyperbola.
po 6.3. 6. přednáška 3. Kuželosečky: 3.3. Hyperbola. 3.4 Parabola. 4. Polární souřadnice: 4.1 Definice.
čt 9.3. 7. přednáška 4. Polární souřadnice: 4.2 Symetrie. 4.3 Kreslení, příklady křivek. 4.4 Plocha.
po 13.3. 8. přednáška 4. Polární souřadnice: 4.5 Vzdálenost bodů. 5. Křivky dané parametricky: 5.1 Definice.
čt 16.3. 9. přednáška 5. Křivky dané parametricky: 5.2 Tečny. 5.3 Plocha. 5.4 Délka křivky v polárních souřadnicích. 5.5 Povrch a objem rot. těles.
po 20.3. 10. přednáška 6. Supremum a infimum: věty, příklady.
čt 23.3. 11. přednáška 7. Posloupnosti reálných čísel: 7.1 Definice. 7.2 Omezenost, monotonie a limita.
po 27.3. 12. přednáška 7. Posloupnosti reálných čísel: 7.3 Limes inferior, limes superior. 7.4 Počítání limit, Heineho věta.
čt 30.3. 13. přednáška 7. Posloupnosti reálných čísel: 7.4 Počítání limit. 7.5 číslo e.
po 3.4. 14. přednáška 7. Posloupnosti reálných čísel: 7.6 Důležité limity. 8. Nekonečné řady: 8.1 Konečné řady. 8.2 Definice nekonečné řady.
čt 6.4. 15. přednáška 8. Nekonečné řady: 8.3 Nutná podmínka konvergence řad. 8.4 Konvergence řad s nezápornými členy.
po 10.4. (přednáška není)
čt 13.4. 16. přednáška 8. Nekonečné řady: 8.5 Absolutní konvergence. 8.6 Alternující řady. 9. Taylorův polynom a Taylorova řada: 9.1 Taylorův polynom.
po 17.4. 17. přednáška 9. Taylorův polynom a Taylorova řada: 9.1 Taylorův polynom. 9.2 Taylorova řada.
čt 20.4. 18. přednáška 10. Mocninné řady: 10.1 konvergence.
po 24.4. 19. přednáška 10. Mocninné řady: 10.2 Derivování. 10.3 Integrace.Mocninné řady: vlastnosti mocninných řad a sčítání řad. (poslední přednáška).

Zápočet 01MAT2

 • Podmínky udělení zápočtu:
  • řádná docházka na cvičení a přednášky (viz níže)
  • aktivita na cvičeních (viz níže)
  • body - celkem je možné získat 100 bodů:
   • 0-40 bodů: zápočet nelze udělit
   • 40-100 bodů: zisk zápočtu
 • Docházka:
  • účast na přednáškách a na cvičeních je povinná
  • povoleny jsou nejvýše tři neomluvené absence na přednáškách a nejvýše tři neomluvené absence na cvičeních
  • vyšší počet absencí je nutné omluvit potvrzením o pracovní neschopnosti
  • při absenci na šesti a více cvičeních nebo na šesti a více přednáškách budou stanoveny individuální podmínky zisku zápočtu
  • pozor: absence je nutné omluvit neprodleně na dalším navštíveném cvičení/přednášce, jinak nebude omluvenka přijata
 • Mini testy na cvičeních:
  • 18 za semestr, trvání max. 10 minut, z každé max. 5 bodů
  • při neúčasti na cvičení nemá student na náhradní test nárok
  • tabulky, počítadla, počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou povoleny
  • při testech není povoleno mít zakryté uši (sluchátka, čepice, šátky apod.)
  • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky možnost získat zápočet
 • Aktivita na cvičeních:
  • za správné řešení příkladů u tabule během semestru je možné celkově získat až 10 bodů
  • při odmítnutí počítání u tabule, dlouhodobé nepřipravenosti nebo vyrušování na cvičeních je cvičící oprávněn neudělit zápočet kdykoliv během semestru
 • Konzultace:
  • konzultace ke cvičením zajišťují cvičící většinou po domluvě podle jejich časových možností
  • konzultace k teorii z přednášky zajišťuje přednášející po domluvě (emailem nebo ideálně na konci přednášky)
  • na konzultace je nutné přinést pouze ty příklady, u kterých jste se zasekli během jejich řešení
  • konzultace neslouží k nahrazování nenavštíveného cvičení ani přednášky
 • Význam bodů u zkoušky:
  • méně než 60 bodů: u teoretické části zkoušky je nutné zodpovědět 4 otázky ze 4 položených
  • 60-80 bodů: u teoretické části zkoušky je nutné zodpovědět 3 otázky ze 3 položených
  • 80-100 bodů: u teoretické části zkoušky stačí zodpovědět 3 otázky ze 4 položených

  Zkouška 01MATZ2

 • Zkouška je rozdělena na písemnou praktickou (100 min.) a písemnou teoretickou část (60 min.), které se mohou konat v různé dny podle vašich preferencí.
 • Praktickou písemnou část stačí napsat pouze jednou a bude platit pro všechny pokusy u teoretické části v daném akademickém roce.
 • Na termíny zkoušek se přihlašujte v KOS.
 • Pozor: kontaktní konání zkoušek upravují příkazy rektora a nařízení vlády, proto vypsaný termín může být kdykoliv zrušen.
 • Harmonogram zkoušky:
  • Písemná praktická část zkoušky:
   • Trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 2 Příklady.
   • Ke složení praktické písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (98,63 kB) .
   • Datum: Termín:
  • Mezi oběma částmi zkoušky je přestávka: praktická část končí obvykle v 10:40 a teoretická část začíná přibližně v 11:30. V případě, že budete na daném termínu skládat jen teoretickou část zkoušky, přijďte na první část od 9:00!
  • Písemná teoretická část zkoušky:
   • Trvá 60 minut a skládá se z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (103,78 kB) .
   • Datum: Termín:
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny. V případě podvodného jednání u zkoušky se postupuje podle zkušebního řádu, Článek 13. odstavec. 9.
 • Pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky nárok na zápočet v tomto akademickém roce.
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Doporučené materiály ke studiu MAT2

 • pdf (1,83 MB) Ukázky Taylorova polynomu
 • Gillman, McDowell: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
 • Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika 1,2,3, SVTL, Bratislava, 1959.
 • Dontová: Matematika 1,2, ČVUT, Praha, 1988